Hakkımızda
“Geleceğe Yol Al”, iklim değişikliğini ve yakıt tercihini gündemin ana maddesi haline getirmek, insanların bu konulardaki gerçekler ve yenilikler hakkında bilinçlenmelerini sağlamak amacıyla kurulmuş bir platformdur.

İlgi çekici bir içerik ve kolay anlaşılan bir dille hazırlanan bu platform, bugünkü alışkanlıklarımızın çevreye, sağlığımıza ve ekonomimizin sürdürülebilir büyümesine olan zararlı etkilerini göstermeyi hedeflemektedir.

Ayrıca Geleceğe Yol Al platformunda, alışkanlıklarımızın yarattığı zararlı etkileri azaltacak eylem önerileri de bulacaksınız. Çünkü kendimiz, çocuklarımız ve dünyamız için daha iyi bir gelecek sağlamak adına her birimizin büyük-küçük değişimler yaratma gücüne sahip olduğuna inanıyoruz.

“Geleceğe Yol Al” platformu, Aygaz’ın Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir gelişimini desteklemek konusundaki isteği üzerine doğmuştur. Aygaz iklim değişikliğini sadece doğal hayatı tehdit eden bir unsur olarak değil, yaşam koşullarımıza sosyal ve ekonomik boyutlarda zarar verme potansiyeline sahip büyük bir tehlike olarak görmektedir.

Türkiye’de enerji çözümleri sağlayan lider bir firma olarak Aygaz, gün geçtikçe artan karbon salınımı konusunda bilinç yaratmayı kendine görev edinmiştir. Aygaz, Avrupa Birliği’nin 2007 yılında hayata geçirdiği 20-20-20 hedeflerini benimsemiştir. Bu çerçevede Aygaz sera gazlarının salınımını ve enerji ihtiyacını %20 oranında azaltmayı, ayrıca yenilenebilir enerji kullanımını %20 oranında artırmayı amaçlamaktadır. Aygaz bu hedefleriyle enerji verimliliği ve kaynakların korunmasına odaklanan, yenilikçi ve teknolojik projeler başlatmış olmanın yanı sıra, aynı zamanda da iş birliğinde bulunduğu kuruluşların bilinç düzeyini artırmak için çalışmaktadır.

“Geleceğe Yol Al”, Aygaz’ın iklim değişikliği konusunda bilinç yaratmayı amaçlayan ilk girişimi değildir. 2010 yılında REC iş birliğiyle lise ve üniversite öğrencilerini bilinçlendirmek üzere “Yarın Hava Nasıl Olacak?” isimli bir girişime daha imza atmıştır. 2011’de gerçekleşen bir başka projenin sonucunda uzmanlar 8.630 kişiye, haftanın 5 günü her biri 90 dakikalık 5 seansı içeren bir programla 12.540 saatlik eğitim vermiştir.

Aygaz yine 2011’de TÜSİAD ve REC iş birliğiyle kurulan Türk İklim Platformu’na katılmıştır. Platformun hedefi iklim değişikliğiyle mücadele etmek üzere başlatılan girişimleri desteklemek ve düşük karbon ekonomisine geçişi sağlamaktır. Aygaz Genel Müdürü, İklim Değişikliği Platformu’nun liderler grubunun bir üyesidir.

Kişisel verilerin korunması kapsamındaki bilgileri Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni linkinden görüntüleyebilirsiniz.